Irodai titkár

Belépés feltétele: Érettségi
Képzési idő: 2 év
Tagozat: Esti

OKJ 54 346 03

Iskolarendszerű, államilag támogatott képzés, tanulói jogviszonnyal jár.

A szakképzés leírása:

Az Irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el. Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját.

A képzés államilag elismert OKJ-s szakmai képesítő vizsgával zárul.

Szakirányú továbbképzés esetén a felvételi eljárásban többletpontot jelent, magas munkaerő-piaci értéket képvisel.

diák bejelentkezés